Poinformowanie (mailing) klientów o nowej odsłonie strony
Opis projektu
Powiadomienie jest jednorazowe, wpływ na cenę może mieć wielkość bazy klientów
Szczegóły projektu