Przyciski udostępniania na karcie danego produktu
Opis projektu
Przyciski typu Udostępnij, Lubię To, Google +1 przy produkcie. Umożliwiają dzielenie się linkami do oferty sklepu i zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców.
Szczegóły projektu