Sekcja dostępna po zalogowaniu
Opis projektu
możemy tam umieścić np. cennik dla partnerów lub inne poufne dane, dane do logowania deklarujemy w CMS na podstawie adresu e-mail
Szczegóły projektu