Instrukcja połączenia z FTP

Protokół FTP sluży do przesyłania plików na serwer gdzie umieszczona jest strona internetowa.

Aby móc połączyć się z FTP należy posiadać 3 parametry:

  • Adres serwera FTP
  • Nazwa użytkownika
  • Hasło

Do polączenia potrzebny jest program, który umożliwa przesyłanie plików. Jak się połączyć pokażemy na bazie programu TotalCommander.

- - - -

1) Ściągamy TotalCommander:

http://totalcmd.pl/pobierz

2) Instalujemy i włączamy
3) Stosujemy skrót klawiszowy CTRL+F
4) Wybieramy nowe połączenie / new connection
5) Wypełniamy pola w oknie połączenie:

    a) "Sesja" - podajemy dowolną nazwę to tylko etykieta tego połączenia
    b) "Nazwa hosta" - podajemy adres serwera FTP
    c) "Użytkownik" - podajemy nazwę użytkownika FTP
    d) "Hasło" - hasło do FTP
    e) dla niektorych serwerów należy też zaznaczyć kratkę "Użyj trybu pasywnego do transferu"

6) Wciskamy OK
7) Zaznaczamy na liście zapisaną pozycję (widnieje ona pod przybraną przez nas etykietą - podaną w polu "Sesja")
8) Łączymy się

Przy poprawnym polączeniu w wybranym panelu mamy wylistowane pliki serwera, w drugim panelu - mamy pliki z naszego dysku twardego.

Aby przeslać pliki należy przeciągnąć wybrany plik albo zaznaczyć go i nacisnąć F5.