Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Niniejszy komunikat jest spełnieniem obowiązku poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Spółce C4 SMART Sp. z o.o.

Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność wystawienia faktury, w związku z realizacją zamówienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. RODO.


Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w momencie zamówienia usługi.


Kto jest administratorem Państwa danych?

C4 SMART Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 32-700 Bochnia
KRS: 0000794257,
NIP: 8681975036,
REGON: 3839111820000
info@c4smart.com


Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w ramach świadczenia usługi hostingu / rejestracji domeny / innej usługi

W takich uzasadnionych warunkach jak:

 • Powiadomienia mailowego (lub w przyszłości SMS) na wypadek końca abonamentu danej usługi
 • Wystawienie faktury na przedłużenie usługi (lub innych celach podatkowych i rachunkowych)
 • Rejestracji / cesji domeny na dane personalne klienta.
 • Wysłanie ważnego powiadomienia (jak np. niniejszy e-mail) o ważnym aspekcie dotyczącym usługi. Np. planowanych pracach serwisowych.
 • Bezpośredniego kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Powierzone nam Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach firmom trzecim:

 • W przypadku przekazania danych związanych z wystawieniem faktury VAT firmie księgowej (inFakt Sp. z o.o.  NIP: 945-212-16-81, Eva. Biuro Rachunkowe. Warzecha E. NIP: 868-17-02-338)
 • W celach skarbowych lub podatkowych dla instytucji upoważnione z mocy prawa (Urząd Skarbowy, ZUS itp.)
 • W celu rejestracji domeny internetowej na dane personalne klienta i przekazaniu danych przyszłego właściciela domeny firmie rejestrującej. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez dany “REJESTR” (Registry), w którym rejestrowana jest domena. C4 SMART Sp. z o.o. jest w tym zakresie jedynie Podmiotem Przetwarzającym wymagane przez rejestratora dane na Państwa zlecenie.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody ze strony Państwa.


Jakie przysługują Państwu prawa?

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych (w przypadku danych posiadanych dla instytucji powołanych z mocy prawa np. Urząd Skarbowy państwa dane będą przetrzymywane tak długo jak obligują nas do tego aktualne przepisy skarbowe).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może się to wiązać z brakiem powiadomienia o końcu usługi, które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie).
 • prawo do przenoszenia danych:
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (j/w może się to wiązać z brakiem powiadomienia o końcu usługi, które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie)

Aby zgłosić chęć usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt bezpośredni z administratorem Państwa danych osobowych lub z Zarządem Spółki C4 SMART Sp. z o.o. : info@c4smart.com


Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego firma stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego firmy C4 SMART Sp. z o.o. . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.


UWAGI.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie. Aktualny i obowiązujący komunikat o RODO znajduje się pod tym linkiem: https://www.smartprojects.pl/komunikat-zwiazany-z-rozporzadzeniem.html

 --
Pozdrawiamy
SmartProjects.pl