Przenoszenie strony na inny serwer


Menu Główne » Instrukcja strony (CMS MODx) » Administracja » Przenoszenie strony na inny serwer


Jeśli potrzebujemy przenieść stronę opartą o nasz CMS na inny serwer musimy wykonać następujące czynności przedstawione w tym tutorialu.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Należy wejść w podaną na obrazku sekcję i wykonywać czynności wg. naniesionych numerów:

Strony internetowe Kraków - Smartprojects.pl

Wynikiem tych czynności jest pobranie pliku zrzutu bazy w formacie .SQL (w nazwie pliku jest aktualna data).

Ten plik następnie wgrywamy poprzez phpMyAdmin uprzednio ustawiając odpowiednio kodowanie bazy danych. Klikamy na naszą bazę danych po lewej stronie i wybieramy następującą opcję:

Strony internetowe Kraków - Smartprojects.pl

Możemy także wywołać komendę SQL w tym celu:

ALTER DATABASE `{NAZWA-BAZY-DANYCH}` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci;'

Następnie wgrywamy wykonany przez nas zrzut w formacie SQL poprzez zakładkę "Importuj" na powyższym screenie.

Ustawienie połączenia z bazą danych.

Na nową lokaliację kopujemy wszystkie pliki naszej strony. Następnie odpowiednio modyfikujemy plik w którym są zdeklarowane dostępy do bazy MySQL:

/manager/includes/config.inc.php

Zmieniamy 4 wartości w nim podane:

$database_server = 'localhost';
$database_user = 'użytkownik';
$database_password = 'hasło';
$dbase = '`nazwa naszej bazy danych`';

Uprawnienia plików

Na nowym serwerze sprawdzamy czy poniższe foldery mają prawo do zapisu i odpowiednio ustawiamy je np. poprzez program do FTP:

/tmp
/assets/cache
/assets/images
/assets/files
/assets/media
/assets/galleries

Ustawienie aktualnych ścieżek w CMS

Logujemy się następnie do CMS na naszej nowej lokalizacji (przeczytaj tutaj jak logować sie do CMS) następnie wchodzimy pod te lokalizacjie i wciskamy przycisk "Reset":

1) Narzędzia (górny panel w CMS) » Konfiguracja systemu » Ustawienia interfejsu i edytora » Katalog przechowywania zasobów » [PRZYCISK RESET]

2) Narzędzia (górny panel w CMS) » Konfiguracja systemu » Inne ustawienia » Ścieżka menadżera plików » [PRZYCISK RESET]

Dla pewności odświeżamy cache (czytaj więcej o cache strony) strony:

Strona (górny panel w CMS) » Odśwież stronę