Usunięcie cache DNS w Windows

Jeżeli zmieniamy serwer naszej strony www, to przeważnie zmienia się jego adres IP a co za tym idzie rekord DNS przy domenie. W niektórych wersjach systemu Microsoft Windows zachodzi wtedy kwestia wyczyszczenia pamięci podręcznej DNS. Musimy to wykonać poza przeglądarką internetową w konsoli Windows.

1. Wciskamy przycisk start i wybieramy narzędzie "Uruchom". W zależności od wersji systemu Windows moze być on ulokowany w różnym miejscu:

Windows 10:

Windows 7:

Windows XP:


2. Wpisujemy comendę:  cmd.exe

3. W konsoli Windows wpisujemy:  ipconfig /flushdns i wciskamy klawisz ENTER