Utrudnienie kopiowania zdjęć ze strony

Sposób polegający na blokadzie prawego przycisku myszki na stronie.