Komunikat związany z przejęciem SmartProjects.pl przez C4 SMART Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z powołaniem spółki:

C4 SMART Sp. z o.o.
NIP: 8681975036
KRS: 0000794257

pragniemy Państwa poinformować, że wraz z dn. 15 sierpnia 2019 r. aktywa firmy:

Maciej Kardas SmartProjects.pl
ul. Wojska Polskiego 8
32-700 Bochnia
NIP 8681743892

zostają w całości przejęte przez w/w Spółkę.

Oznacza to, że wszelkie komunikaty, faktury, numer konta bankowego i inne wiadomości będą odtąd sygnowane danymi tego nowego podmiotu.

Komunikacja będzie przebiegała tak jak dotychczas - za pomocą tych samych numerów telefonu i adresów skrzynek e-mail.

Nowy numer rachunku do wpłat to:
ING BANK ŚLĄSKI 57 1050 1445 1000 0090 3195 5363.
Będzie on odtąd widniał na przesyłanych fakturach i można go znaleźć pod adresem: https://www.smartprojects.pl/kontakt.html

W związku z powyższym, nowym administratorem Państwa danych osobowych (RODO) będzie ww. C4 SMART Sp. z o.o.

Informacje z tym związane można znaleźć pod nast. adresami:
https://www.smartprojects.pl/komunikat-zwiazany-z-rozporzadzeniem.html
https://www.smartprojects.pl/polityka-prywatnosci-spolki-c4-smart-sp.-z-o.o.html

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48.661124042 lub o bezpośrednią wiadomość do Zarządu Spółki:

C4 SMART Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 32-700 Bochnia
KRS: 0000794257,
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 8681975036,
REGON: 38391118200000,
Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (opłacony w całości)

Bezpośredni kontakt z Zarządem Spółki:
inż. Maciej Kardas
Prezes Zarządu / CEO
e-mail: info@c4smart.com
tel. +48.661-124-042