RODO - komunikat

Szanowni Państwo,

Niniejszy komunikat jest spełnieniem obowiązku poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność wystawienia faktury, w związku z realizacją zamówienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. RODO.


Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w momencie zamówienia usługi.


Kto jest administratorem Państwa danych?

C4 SMART Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 32-700 Bochnia
KRS: 0000794257,
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 8681975036,
REGON: 38391118200000,
e-mail: info@c4smart.com
tel. 661-124-042

https://www.smartprojects.pl/


Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w ramach świadczenia usługi hostingu / rejestracji domeny / innej usługi

W takich uzasadnionych warunkach jak:

 • Powiadomienia mailowego (lub dodatkowo SMS) na wypadek końca abonamentu danej usługi
 • Wystawienie faktury na przedłużenie usługi (lub innych celach podatkowych i rachunkowych)
 • Rejestracji / cesji domeny na dane personalne klienta.
 • Wysłanie ważnego powiadomienia (jak np. niniejszy e-mail) o ważnym aspekcie dotyczącym usługi. Np. planowanych pracach serwisowych.
 • Bezpośredniego kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Powierzone nam Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach firmom trzecim:

 • W przypadku przekazania danych związanych z wystawieniem faktury VAT firmie księgowej (inFakt Sp. z o.o.  NIP: 945-212-16-81)
 • W celach skarbowych lub podatkowych dla instytucji upoważnione z mocy prawa (Urząd Skarbowy, ZUS itp.)
 • W celu rejestracji domeny internetowej na dane personalne klienta i przekazaniu danych przyszłego właściciela domeny firmie rejestrującej. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez dany “REJESTR” (Registry), w którym rejestrowana jest domena. Smartprojects.pl jest w tym zakresie jedynie Podmiotem Przetwarzającym wymagane przez rejestratora dane na Państwa zlecenie.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody ze strony Państwa.


Jakie przysługują Państwu prawa?

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych (w przypadku danych posiadanych dla instytucji powołanych z mocy prawa np. Urząd Skarbowy państwa dane będą przetrzymywane tak długo jak obligują nas do tego aktualne przepisy skarbowe).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może się to wiązać z brakiem powiadomienia o końcu usługi, które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie).
 • prawo do przenoszenia danych:
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (j/w może się to wiązać z brakiem powiadomienia o końcu usługi, które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie)

Aby zgłosić chęć usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt bezpośredni z administratorem Państwa danych osobowych.


UWAGI.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie. Aktualny i obowiązujący komunikat o RODO znajduje się pod tym linkiem: https://www.smartprojects.pl/komunikat-zwiazany-z-rozporzadzeniem.html