Zarządzanie sliderami


Menu Główne » Instrukcja strony (CMS MODx) » Obrazki na stronie » Zarządzanie sliderami


Co to jest Slider?

Slidery są to elementy blokowe (boxy, poziome sekcje pod menu, wypełnienie strony obrazkiem na całej szerokości itd) w których osadzone są zmieniające się zdjęcia. Zazyczaj się one przesuwają z prawa na lewo lub przenikają. Strona może mieć więcej niż 1 sliderów i można nim zarządzać przez CMS. Na sliderach mogą być też osadzone napisy lub slogany, które też można zmieniać.

Jak slidery są osadzone w CMS i jak zmienić zdjęcie?

W naszym CMS slidery są budowane na podstawie drzewka dokumentów. Zazwyczaj jeden dokument na drzewie głównym lub którejś z sekcji ma nazwę "Slider" natomiast jego poddokumenty to poszczególne zmieniające się zdjęcia:

Każdy z tych poddokumentów ma podpięte zdjęcie. Mozna je zmienić po prostu go edytując następnie przechodząc na zakładkę:

(edycja dokumentu) » (ostatnia zakładka) Zmienne szablonu » Zdjęcia » Miniatura do artykułu

Dokładnie zostało to opisane w artykule Zmiana obrazka przypisanego do dokumenu

Slogany na sliderach

W zależnosci od witryny, wersji CMS, projektu graficznego mogą się pojawić teksty na sliderach. Wtedy aby nimi zarządzać należy przeedytować konkretny slider i w zależności od realizacji teksty mogą być deklarowane z którymś z następujących pól:

  • zakładka Ogólne » Tytuł
  • zakładka Ogólne » Zawartość artykułu
  • zakładka Zmienne szablonu » Dodatkowe pola » Streszczenie artykułu (Lead)

W przypadku problemów ze zmienieniem sloganów prosimy o kontakt to podpowiemy jak zmienić je na Państwa stronie.

Nakładanie linka na slider

Każdy slider jest odrębnym dokumentem. Może mieć inne zdjęcie inny napis. A także może mieć inny link do którego użytkownik jest przenoszony w momencie kliknięcia na slider. Jak zmienic ten link?

I. Slider jako podstrona

Domyślnie po kliknięciu w dany slider jesteśmy przenoszeni dokładnie na ten dokument który go reprezentuje. Więc jeśli chcemy pokazać jakąś treść po kiknięciu na slider po prostu edytujemy ten dokument i treść wpisujemy w polu "Zawartość dokumentu". Uwaga - dokument musi mieć też przypisany odpowiedni szablon aby prezentował treść w sposób na jakim nam zależy. Np. aby była pokazana lewa kolumna lub aby tekst był prezentowany na całej szerokości strony itd. Zostało to opisane w tym artykule: Zmiana układu strony

II. Slider jako link do innego miejsca w CMS lub innej strony internetowej

Jeżeli chcemy po kliknięciu w slider użytkownik był przenoszony w inne miejsce należy najpierw upewnić się czy dokument który jest sliderem ma postać "odsyłacza". W tym celu edytujemy konkretny slider i zaznaczamy pole:

(edycja dokumentu) » (druga zakładka od lewej) Ustawienia strony » Typ zasobu » Link

Następnie przechodzimy na pierwszą zakładkę gdzie wprowadzamy treść:

Ogólne » Zawartość dokumentu

i upewniamy się czy to pole jest puste. Jeśli jest tam jakaś treść usuwamy ją (jeśli treść jest istotna należy zrobić jej kopię, bo zostanie usunięta).

Następnie zapisujemy dokument.

Teraz możemy zauważyć, że dokument na liscie jest oznaczony inną ikonką: Oznacza to, że ten dokument (konkretny slider) jest teraz linkiem. Czyli nie ma swojej treści a przekierowywuje on na inny dokument.

Aby teraz linkował on do innej strony w CMS należy go przeedytować i wypełnić pole:

Ogólne » Zawartość dokumentu » Odsyłacz

Podając w nim ID podstrony do której ma prowadzić lub wpisując tam pełny adres zewnętrznej witryny np. http://www.google.com

Więcej informacji na ten temat w tym artykule Chcę dodać link w menu do innego miejsca w CMS


W przypadku problemów z obsługą slidera na Państwa stronie zapraszamy do kontaktu.